C++ to C# Converter (Free Edition)

C++ to C# Converter (Free Edition)

Darmowy
Jest to program przeznaczony do generowania kodu C# z C++ kodu
Ocena
2.0  (2 głosy)
Twój głos
Wynik
2.1
100% czyste oprogramowanie. Sprawdź raportu.
Ten program otrzymał 1 nagrodę
C to C# Converter (Free Edition) to najprostszy sposób do generowania kodu C# z kodu C.
Główne cechy:
- Konwersja katalogu:
Całe foldery z plikami kodów są konwertowane na kod C# plików.
- Fragment kodu i konwersji plik: fragment błąd konwersji nie wymaga od ciebie, aby wstawić wszystkie metody lub klasy. Heurystyki są używane do konwersji fragmentów kodu brak deklaracji i wiele innych.
Aktualizacja informacji: