C++ to C# Converter (Free Edition)

C++ to C# Converter (Free Edition) 3.5

ฟรี
มันเป็นโปรแกรมอร์สฝึกถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง C#หัสจากภาษา C++language นรหัสมอส
คะแนนผู้ใช้
3.0  (3 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
3.5 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Tangible Software Solutions
C to C# Converter (Free Edition) เป็นทางที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างซี#หัสจากซีนรหัสมอส
หลักที่มีคุณสมบัติ:
-การแปลงโฟลเดอร์:
ทั้งหมดโฟลเดอร์ของ C รหัสแฟ้มถูกแปลงให้ C#หัสแฟ้ม
-รหัส snippet และการแปลงแฟ้ม:snippet การแปลความถูกต้องไม่ต้องการให้คุณแทรกทั้งหมดวิธีการของหรือการเรียนการสอน Heuristics เป็นเคยที่จะแปลงรหัสชิ้นส่วนกับที่หายไป declarations และมากกว่านั้น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: