C++ to C# Converter (Free Edition)

C++ to C# Converter (Free Edition) 3.5

Miễn phí
Đó là một chương trình được thiết kế để tạo ra C# mã từ C++ language mã
Người dùng đánh giá
3.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.5 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Tangible Software Solutions
C to C# Converter (Free Edition) là cách dễ nhất để tạo ra C# mã từ C mã.
Chính tính năng:
- Mục chuyển đổi:
Toàn bộ mục của C mã được các tập tin đã cải C# mã các tập tin.
- Đoạn mã và tập tin đổi: đoạn chuyển đổi chính xác không đòi hỏi em... phải chèn cả những phương pháp hay bạn cùng lớp rồi. Heuristics dùng để thay đổi mật mã những mảnh vỡ thiếu declarations và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: